Iekšējās kanalizācijas sistēmas

Kanalizācijas sistēmu savienojumi ir paredzēts kanalizācijai un notekūdeņiem ēku tīklu veidošanā.

Pārejas - izmanto gadījumos, kad nepiciešams veidot savienojumus ar dažada diametra caurruļvadiem. Caurrules - nodrošina sistemas veidosanu iekstelpās. Izbūvejot sistemu ievertēt atbilstosa diametra izveli un krituma nodrosināšanu. Savienojumi - tos pielieto pagriezienu veidošanā. Revīzijas - uzstādīsanas nepieciešamības izvēle balstoties pēc principa, lai būtu nepieciesamības gadījuma ērta piekļūsana. Krusteniskie savienojumi - tie ir savienojumi ar vienada vai dažāda diametra pieslēgumiem, lietojami pieslegumu veidosanai pie stāvvada.  Korķis - noslēga nosegšanai. Trejgabals - savienojumu veidošanai  horizontalo caurruļvadu sistēmai.