Ārējās kanalizācijas un drenāžas sistēmas

Caurules un savienojumi tiek lietoti slēgta tipa ūdens noteces risinājumu izbūvei. Pielietojums slēgta lietus kanalizācijas un meliorācijas grāvju škērsojumu vietās ar ceļiem, drenāžas kolektoru un sadzīves kanalizācijas kolektoru izbūvei.