Drenāžas cauruļu trejgabali

€3,00

Drenāžas caurules savienojumi un  trejgabali ir paredzēti slēgta tipa ūdens noteces risinājumu izbūvei. Pielietojums slēgta lietus kanalizācijas un meliorācijas grāvju škērsojumu vietās ar ceļiem, drenāžas kolektoru izbūvei.