Caurtekas un to atgriezumi

Cauruļvadus var izmantot: notekūdeņu novadīšanai mājsaimniecībā, ražošanā un lauksaimniecībā, lietusūdeņu novadīšanai, jauktu notekūdeņu un drenāžas ūdeņu novadīšanai meliorācijā, kā caurtekas zem ceļu uzbērumiem.