Privātuma politika

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. SIA “Constra” (turpmāk – “mēs” vai “Constra” ) ir apņēmusies  aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu  apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES)  2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu  brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).  

1.2. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “Constra”, uzņēmuma reģ. Nr.  304144008, Zušu iela-3, Ikšķila LV-5052, e-pasts:  Constra@constra.lv 

1.3. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un  izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim. 

1.4. Privātuma politikā apskatītas šādas tēmas: 

1.4.1. Jūsu personas datu izmantošanas mērķi; 

1.4.2. personas datu nodošanas trešajām personām gadījumi un dati, kas tiek nodoti; 1.4.3. Jūsu personas datu glabāšanas termiņš; 

1.4.4. mārketinga paziņojumi; 

1.4.5. Jūsu tiesības; 

1.4.6. sīkdatņu izmantošana; 

1.4.7. bērnu personas datus apstrāde; 

1.4.8. Privātuma politikas izmaiņas; 

1.4.9. veidi, kā sazināties ar mums. 

1.5. Pirmo reizi apmeklējot mūsu interneta vietni, mēs lūgsim Jums apstiprināt, ka  piekrītat tam, ka tiks izmantotas sīkdatnes ar šajā Privātuma politikā izklāstītajiem  nosacījumiem. 

  1. KĀ IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Kā izmantojam datus? 

Mērķi. Kāpēc tos izmantojam?

 


2.1. Jūsu vārds, uzvārds, maksātāja adrese, piegādes adrese un  kontaktinformācija  (Jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs)

Sazinoties pasūtījuma iesniegšanas  laikā pa Jūsu norādīto tālruņa numuru,  kad pasūtat preci un ievadāt savus  datus, bet neveicat apmaksu. 

Šādas komunikācijas dati šim mērķim  tiek uzglabāti ne ilgāk par 1 (vienu)  gadu no komunikācijas ar Jums  beigām.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izmantot Jūsu  norādīto tālruņa numuru ar mērķi sazināties  ar Jums un palīdzēt pabeigt sākto apmaksas  procesu un sniegt konsultācijas par  jautājumiem, kas varētu būt radušies. Šādā  veidā cenšamies saskaņā ar likumīgām mūsu  interesēm sniegt kvalitatīvus, Jūsu vēlmēm  atbilstošus pakalpojumus, nodrošinot Jums  iespēju iegādāties Jums nepieciešamās  preces. Jūs varat jebkurā brīdī izteikt  nepiekrišanu par šādu Jūsu datu  izmantošanu, sazinoties pa e pastu: constra@constra.lv vai sarunas ar mūsu  darbinieku laikā.

Piegādājot Jūsu iegādātās preces uz  Jūsu norādīto maksātāja un/vai  piegādes adresi, sagatavojot  pasūtījumu saņemšanai preču  izsniegšanas vietā un izrakstot  faktūrrēķinu. 

Jūsu datus glabāsim šim mērķim ne  ilgāk kā 10 (desmit) gadus no  darījuma izpildes dienas.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas  līgumsaistības pret Jums. Mums nebūs  iespējas nosūtīt Jums vai nodrošināt iespēju  saņemt pasūtītās preces, ja Jūs nenorādīsiet  savu vārdu, uzvārdu, adresi un  kontaktinformāciju.

Sūtot Jums informāciju par mūsu  jaunajiem produktiem un pakalpojumiem pa e-pastu, ar SMS,  un Gmail platformās vai pa  parasto pastu, zvanot uz Jūsu norādīto  tālruņa numuru. 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu  piekrišanas saņemšanas dienas vai tik  ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

Šādā veidā cenšamies, lai Jūs vienmēr zinātu  visu jaunāko informāciju. Šo informāciju  sniedzam tikai ar Jūsu piekrišanu.  Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu  piekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu,  sazinoties pa e-pastu constra@constra.lv vai  izmantojot atsaukšanas saiti, kas pieejama  Jums pa e-pastu sūtītājā paziņojumā, vai  sarunas ar mūsu darbinieku laikā. 

 

Sūtot ar mūsu pakalpojumiem saistītās  SMS, e-pastus vai paziņojumus  lietojumprogrammā, piemēram,  jaunāko informāciju par pasūtījumiem  un aptaujas pakalpojumu kvalitātes  novērtēšanai. 

Jūsu dati šim mērķim tiek uzglabāti ne  ilgāk par 1 (vienu) gadus no  komunikācijas ar Jums beigām.

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas  līgumsaistības pret Jums (lai zinātu, ka  pasūtītās preces tiks piegādātas). Mēs  veicam aptaujas ar mērķi novērtēt  pakalpojumu kvalitāti, lai savās likumīgajās  interesēs uzlabotu mūsu pakalpojumu  kvalitāti. Jebkurā brīdī Jūs varat atsaukt šādu  aptauju saņemšanu, sazinoties pa e-pastu  constra@constra.lv vai nospiežot uz  atteikšanās saiti e-pastā, vai sarunas ar mūsu  darbinieku laikā.

Lai Jūs identificētu, kad iesniedzat  pasūtījumu pa tālruni. 

Šādas komunikācijas dati šim mērķim  tiek uzglabāti ne ilgāk par 1 (vienu)  gadu no pasūtījuma nodošana dienas.

Tas nepieciešams, lai varētu apstrādāt Jūsu  pasūtījumu, kas iesniegts pa tālruni.

Par krāpniecības novēršanu un  konstatēšanu. 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 3 (trīs) gadiem no Jūsu  pēdējās pieslēgšanās savam kontam  dienas vai ne ilgāk par 10 (desmit)  gadiem no darījuma veikšanas dienas  (ņemot vērā to, kurš datums būs  vēlāks).

Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un  konstatētu krāpšanas gadījumus, lai  aizsargātu Jūs un caurtekas.lv

 


 

2.2. Informācija par Jūsu interesēm, dzīvesvietu, dzimumu un dzimšanas  datumu 

Piemērojot klientu segmentēšanas  stratēģiju un sniedzot Jums  personalizētus piedāvājumus. 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu  piekrišanas saņemšanas dienas vai tik  ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

Šādā veidā centīsimies labāk apmierināt  Jūsu intereses. Ar Jūsu piekrišanu Jums tiks  sūtīti tikai Jums pielāgotie tiešā mārketinga  piedāvājumi. Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt  savu piekrišanu par šādu Jūsu datu  izmantošanu, sazinoties pa e-pastu  constra@constra.lv vai izmantojot atsaukšanas  saiti, kas pieejama Jums pa e-pastu sūtītājā  paziņojumā, vai sarunas ar mūsu darbinieku  laikā.

 

2.3. Jūsu maksājuma informācija

Jūsu datus šim mērķim glabāsim ne  ilgāk par 10 (desmit) gadiem no  operāciju veikšana dienas.

Par krāpniecības novēršanu un  konstatēšanu. 

Jūsu datus šim mērķim glabāsim ne  ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu  pēdējās pieslēgšanās savam kontam  dienas vai ne ilgāk par 10 (desmit)  gadiem no darījuma veikšanas dienas  (ņemot vērā to, kurš datums būs  vēlāks).

Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un  konstatētu krāpšanas gadījumus, lai  aizsargātu Jūs un constra.lv

 


 

2.4. Jūsu komunikācijas ar mums vēsture 

(Jūsu nodotā informācija, piemēram, pa tālruni (telefonsarunas, kad zvanāt uz mūsu klientu apkalpošanas līniju vai kad Jums zvana mūsu  darbinieki) vai izmantojot e-pastu) 

Sniedzot pakalpojumus un palīdzību,  lai nodrošinātu vienādu un labas  kvalitātes apkalpošanu un aizsargātu  mūsu intereses. 

Šādas komunikācijas dati šim mērķim  tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadu no komunikācijas beigām.

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas  līgumsaistības pret Jums un lai būtu  pierādījumi, ja rastos strīds par kalpojumu  kvalitāti un/vai par Jūsu līgumsaistību  izpildi. Arī lai nodrošinātu Jums augstākā  līmeņa apkalpošanu.

 

2.5. Pirkuma un darbību vēsture 

(Jūsu pirkumi, Jūsu grozā saglabātās preces un Jūsu darbības, izmantojot e-pastu pastu,  interneta vietni un lietojumprogrammas)

Pārdodot Jums preces.

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas  līgumsaistības pret Jums (šim mērķim  izmantojam tikai Jūsu pirkuma vēsturi).

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu  pēdējās pieslēgšanās savam kontam  dienas vai no pēdējā darījuma  veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš  datums būs vēlāks).

Sniedzot pakalpojumus un palīdzību,  kā arī kārtojot naudas atmaksas  jautājumus. 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu  pēdējās pieslēgšanās savam kontam  dienas vai no pēdējā darījuma  veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš  datums būs vēlāks).

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas  līgumsaistības pret Jums (šim mērķim  izmantojam tikai Jūsu pirkuma vēsturi).

Sūtot e-pastus par atstāto pirkumu  grozu. 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 90 (deviņdesmit) dienām no  Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam  kontam dienas vai līdz atteikšanās no  šādiem e-pastiem brīdim.

Tas nepieciešams, lai varētu atgādināt, ka  Jūsu pirkumu grozā ir atstāta prece. Šādā  veidā cenšamies saskaņā ar likumīgām mūsu  interesēm sniegt kvalitatīvus, Jūsu vēlmēm  atbilstošus pakalpojumus, nodrošinot Jums  iespēju iegādāties Jums nepieciešamās  preces. Katras e-pasta vēstules apakšā  atradīsiet atbildes un iestatījumu  pārvaldīšanas funkcijas. Jūs varat jebkurā brīdi atteikties no šādu Jūsu  datu izmantošanas, sazinoties pa e-pastu  constra@constra.lv vai izmantojot atsaukšanas  saiti paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa epastu, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.

Sniedzot personalizētu tiešā  mārketinga piedāvājumus. 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu 

Šādā veidā cenšamies apmierināt Jūsu  vajadzības, atspoguļot Jūsu intereses un  nodrošināt augstāko apkalpošanas līmeni.  Katras jaunumu vēstules apakšā atradīsiet  atbildes un iestatījumu pārvaldīšanas 

 

piekrišanas saņemšanas dienas vai tik  ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

funkcijas. 

Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu  piekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu,  sazinoties pa e-pastu constra@constra.lv vai  izmantojot atsaukšanas saiti paziņojumā, kas  nosūtīts Jums pa e-pastu, vai sarunas ar  mūsu darbinieku laikā.

Sūtot Jums pa e-pastu aptaujas,  pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu  pēdējās pieslēgšanās savam kontam  dienas vai līdz brīdim, kad atsaucat  aptaujas anketu saņemšanu.

Aptaujas pakalpojumu kvalitātes  novērtēšanai. Tas mums nepieciešams, lai  saskaņā ar likumīgām uzņēmuma interesēm  uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Jebkurā  brīdī Jūs varat atsaukt šādu aptauju  saņemšanu, sazinoties pa e-pastu  constra@constra.lv vai nospiežot uz  atteikšanās saiti e-pastā, vai sarunas ar mūsu  darbinieku laikā.

 

2.6. Informācija par Jūsu iekārtu 

Informācija, kuru sniedzat mums, pārlūkojot mūsu interneta vietni un izmantojot mūsu  lietojumprogrammu, tostarp arī interneta protokola (IP) adrese un iekārtas tips, ekrāna  izšķirtspēja un (izvēloties informācijas koplietošanu ar mums) Jūsu atrašanās vietas dati,  kā arī informācija par to, kā izmantojat mūsu interneta vietni un lietojumprogrammu.

Lai pilnveidotu savas  lietojumprogrammas un interneta  vietni, kā arī, lai varētu Jums noteikt  noklusējuma opcijas. 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu  pēdējās pieslēgšanās savam kontam  dienas vai no pēdējā darījuma  veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš  datums būs vēlāks).

Šādā veidā cenšamies nodrošināt pēc  iespējas patīkamāku iepirkšanās pieredzi.

Lai aizsargātu savu interneta vietni un  lietojumprogrammas. 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu  pēdējās pieslēgšanās savam kontam  dienas vai ne ilgāk par 10 (desmit)  gadiem no darījuma veikšanas dienas  (ņemot vērā to, kurš datums būs  vēlāks).

Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un  konstatētu krāpšanas gadījumus, lai  aizsargātu Jūs un caurtekas.lv

 


2.7. Informācija, kas tiek saņemta, pieslēdzoties ar “Google” 

Lai nodrošinātu iespēju ērtāk  pieslēgties mūsu interneta vietnei un  lietojumprogrammām, kad  pieslēdzaties ar “Google” un, no minēto pakalpojumu  sniedzējiem saņemsim nepieciešamos  pieslēgšanās datus. 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu  pēdējās pieslēgšanās savam kontam  dienas vai no pēdējā darījuma  veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš  datums būs vēlāks).

Šādā veidā nodrošināsim ērtākus mūsu  interneta veikala izmantošanas un Jums  iepatikušos preču iegādes apstākļus.

 

2.8. Informācija, kas tiek apstrādāta, kad izmantojat mūsu lietojumprogrammu

Lai nodrošinātu iespēju mūsu interneta  vietnē ātrāk un ērtāk iepirkties, ātrāk  atrast Constra veikalu un labāk  tajā orientēties. 

Šim mērķim apstrādāsim Jūsu  personas datus kā norādīts iepriekš šajā Privātuma politikā, kā arī  apstrādāsim ar lietojumprogrammu  darbību un izmantošanu saistīto  informāciju. Apstrādāsim Jūsu  atrašanās vietas datus, ja šādai  personas datu apstrādei dosiet  atļauju. Lietojumprogrammai dotās  atļaujas par Jūsu personas datu  iegūšanu vienmēr varat atsaukt,  izmantojot savas iekārtas programmu  iestatījumus vai to dzēšot. 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne  ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu  pēdējās pieslēgšanās savam kontam  dienas vai no pēdējā darījuma  veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš  datums būs vēlāks).

Šādā veidā nodrošināsim ērtākus interneta  veikala izmantošanas vai iepirkšanās  “Constra” veikalā un Jūsu  atlasīto preču iegādes apstākļus.

 

2.9. Mēs izmantojam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem  un gadījumos, kad jārealizē vai jāaizstāv juridiskās prasības. Šī iemesla dēļ Jūsu personas datus  mēs apstrādājam, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, lai aizsargātu un nodrošinātu savas,  Jūsu un citu personu tiesības.

 

2.10. Jūsu personas datus arī varam apstrādāt, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu savas  saistības vai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskās personas vitāli svarīgās intereses. 

  1. KĀDUS PERSONAS DATUS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM 

3.1. Mēs vēlamies iegūt un saglabāt Jūsu uzticēšanos, tāpēc Jūsu personas datus atklāsim  tikai būtiskos gadījumos. 

3.2. Jūsu personas datus varam nodot tālāk tekstā norādīto kategoriju datu  saņēmējiem

3.2.1. Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un  profesionāliem konsultantiem saistībā ar riska vadību, profesionālām konsultācijām vai ar  mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības; 

3.2.2. Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt  mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem  atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju  veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai; 

3.2.3. Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Jūsu personas datus varam nodot citiem  pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem,  kurjerdienestiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta  pakalpojumu sniedzējiem, jaunumu vēstuļu sūtīšanas, aptauju veikšanas un datu aizsardzības  amatpersonas pakalpojumu sniedzējiem.  

3.3. Mēs piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši/apņemas ieviest  attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes  drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu, kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar datu apstrādes  līgumu, tiesību un brīvību pārkāpšanas riskam, un šāda datu apstrāde atbildīs Vispārīgās datu  aizsardzības regulas prasībām. 

3.4. Jūsu personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī  pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai citu personu  intereses. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu piekrišanu varam nodot mūsu  partneriem, kuri sniedz mums mārketinga pakalpojumus. 

3.5. Šajā nodaļā norādītie datu saņēmēji var atrasties arī ārpus Latvijas Republikas,  Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas robežām. Jūsu personas datus nodosim tikai  tādām trešajām personām, kuras ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktās prasības. 

  1. CIK ILGI GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS 

4.1. Visos gadījumos Jūsu personas datus aizsargājam ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams  konkrētu mērķu sasniegšanai. Vairāk informācijas par personas datu glabāšanas termiņiem  varat atrast šīs Privātuma politikas sadaļā “Kā izmantojam Jūsu personas datus”.
5. MĀRKETINGA PAZIŅOJUMI 

5.1. Ar Jūsu piekrišanu pa e-pastu, ar SMS, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru,  sniegsim Jums mārketinga paziņojumus, lai Jūs uzzinātu mūsu jaunumus un varētu iepazīties  ar mūsu produktiem un tos atrast. 

5.2. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, kurus sūta  caurtekas.lv  To varat izdarīt: 

5.3.1. sazinoties pa e-pastu: constra@constra.lv vai izmantojot atsaukšanas saiti  paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu, vai sarunas ar mūsu darbinieku darba laikā;

5.4. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, mēs atjaunosim Jūsu personas datu  apstrādes iestatījumus, lai tiešā mārketinga paziņojumi Jums vairs netiktu sniegti. 

5.5. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, turpināsim Jums sniegt informāciju  par Jūsu pasūtītajiem pakalpojumiem (piemēram, jaunāko informāciju par pasūtījumu). 

  1. JŪSU TIESĪBAS 

6.1. Šajā Privātuma politikas nodaļā apskatītas datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās  Jūsu tiesības. Dažas tiesības aptver daudzus aspektus, tāpēc šajā Privātuma politikā apskatām  tikai galvenos. Iesakām iepazīties ar attiecīgiem tiesību aktiem un uzraudzības iestāžu  vadlīnijām, lai zinātu visu informāciju par šīm tiesībām. 

6.2. Jums ir šādas ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības: 6.2.1. tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi; 

6.2.2. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam;

 6.2.3. tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājam; 

6.2.4. tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus (“tiesības būt aizmirstam”); 6.2.5. tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi; 

6.2.6. tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati; 

6.2.7. tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos; 6.2.8. tiesības uz datu pārnešanu;  

6.2.9. tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi; 

6.2.10. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

 

6.3. Ja vēlaties realizēt savas tiesības, vai gadījumā, kad rodas jautājumi par personas  datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu: constra@constra.lv.

6.4. Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi. Informāciju par Jūsu  personas datu apstrādi sniedzam datu apkopošanas brīdī. To vienmēr varat atrast šajā Privātuma  politikā vai saņemt, sazinieties pa e-pastu constra@constra.lv . 

6.5. Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jums ir  tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai apstrādājam Jūsu personas datus. Mums  apstrādājot Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem  un informāciju par to apstrādi, piemēram, ar personas datu apstrādes mērķi, ar personas datu  kategorijām, ar personas datu saņēmējiem u. c. Mēs sniegsim Jums Jūsu personas datu kopiju.  Jums ir tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, parasti izmantojamā un datorizēti  nolasāmā formātā. Taču šīs tiesības nevarat izmantot tādos gadījumos, kad tās var negatīvi  ietekmēt citu tiesības un brīvības. 

6.6. Mums ir tiesības atteikties sniegt Jūsu apstrādājamos datus, ja tiesību aktos ir  norādīti apstākļi, kuru gadījumā personas dati netiek sniegti.  

6.7. Tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs uzglabājam. Jums ir  tiesības precizēt visus neprecīzos savus personas datus un, ņemot vērā apstrādes mērķus,  papildināt visus nepilnīgos savus personas datus. 

6.8. Tiesības dzēst Jūsu personas datus. Šīs tiesības var izmantot, ja: (i) personas dati  vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti;  (ii) atsaucat savu piekrišanu un nav cita likumīga pamata datu apstrādei; (iii) nepiekrītat, ka  personas dati tiktu apstrādāti, lai sasniegtu likumīgās mūsu vai trešās puses intereses; (iv)  personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, (v) personas dati tika apstrādāti  nelikumīgi; (vi) personas datiem ir jābūt dzēstiem saskaņā ar mums piemērojamo tiesību aktu  prasībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka dažos gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot  piemērojamo izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi ietver gadījumus, kad apstrādājamie personas dati  ir nepieciešami, lai: (i) izmantotu vārda un informācijas brīvību; (ii) realizētu mūsu tiesiskās  saistības; vai (iii) celtu, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.  

6.9. Tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Šīs tiesības var izmantot šādos gadījumos:  (i) apstrīdat personas datu precizitāti; (ii) personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču Jūs  nevēlaties, lai tie tiktu dzēsti; (iii) personas dati turpmāk nav nepieciešami mūsu datu apstrādes  mērķiem, taču Jūs tos lūdzat saistībā ar juridisku prasību celšanu, izpildi vai aizstāvēšanu, vai  (iv) Jūs nepiekrītat, ka tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām mūsu vai trešās puses  interesēm, līdz tiks pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums. Ierobežojot personas datu  apstrādi, mēs varam turpināt uzglabāt Jūsu personas datus, taču neturpināsim to apstrādi,  izņemot: (i) ar Jūsu piekrišanu; (ii) saistībā ar juridisko prasību celšanu, izpildi un aizstāvēšanu;  (iii) lai aizsargātu citu fizisko vai juridisko personu tiesības vai (iv) svarīgu publisku interešu  dēļ. 

6.10. Tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati. Šīs tiesības varat  izmantot jebkuriem mērķiem tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču  tikai tādā mērā, cik datus izmantojam saistībā ar mūsu vai trešās puses likumīgajām interesēm.  Ja Jūs izsakāt nepiekrišanu, mēs neturpināsim personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad 

varam pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par Jūsu  interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, realizētu un aizsargātu prasības un/vai juridiskās  prasības. 

6.11. Tiesības nepiekrist, ka Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga  nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs vairs  neapstrādāsim Jūsu personas datus šajos nolūkos. 

6.12. Tiesības uz datu pārnesamību Šīs tiesības varat realizēt tādos gadījumos, kad  apstrādājamam Jūsu personas datus ar autorizētiem līdzekļiem (datoriem u. c.) un personas  datu apstrādes juridiskais pamats ir: 

6.12.1. Jūsu piekrišana, vai 

6.12.2. līguma izpilde vai darbības, kas veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma  noslēgšanas. 

6.13. Tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi. Gadījumos, kad  Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī  atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību periodā, kas  bija līdz atsaukšanai. 

6.14. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu  personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības  iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kas atrodas Blaumaņa iela 11/13-15,  Rīga, LV-10312, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas  sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu. 

  1. KĀ IZMANTOJAM SĪKDATNES 

7.1. Mūsu interneta vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, arī izmantojam sīkdatnes. Tie ir maza  apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk sniegt  saturu. Kad apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, vai izmantojat mūsu pakalpojumus,  lietojumprogrammas, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie  pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk  apkalpot Jūs, kā arī to darām reklāmas nolūkos. 

7.2. Parasti sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt  lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija, kuru mēs apstrādājam, var tikt saistīta ar  Jūsu datora vai citu iekārtu izmantošanu, tostarp ar interneta vietņu pārlūkošanu un citu ar  sīkdatņu palīdzību iegūto un uzglabājamo informāciju. 

7.3. Trīs Jūsu sīkdatņu pārvaldīšanas veidi: 

7.3.1. Ārējie avoti

7.3.2. Pārlūka iestatījumi

7.3.3. Mūsu interneta vietnes sīkdatnes

7.4. Trešo pušu interneta vietnes 

7.4.1. Mēs varam sadarboties ar trešajām pusēm (parasti sauktām par pakalpojumu  sniedzējiem), kurām ar mūsu atļauju ir iespēja interneta vietnēs vai mūsu pakalpojumu 

sniegšanu vietās, lietojumprogrammās un rīkos izvietot trešo pušu sīkdatnes. Šo pakalpojumu  sniedzēji mums palīdz kvalitatīvāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs. 

7.4.2. Lūdzam ņemt vērā, ka trešo pušu sīkdatnēm tiek piemērota trešo pušu privātuma  politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu sīkdatņu privātuma  noteikumiem. 

  1. BĒRNU PERSONAS DATU APSTRĀDE 

8.1. Mūsu interneta vietnē sniegtie pakalpojumi ir paredzēti tikai personām, kuras ir  vecākas par 16 gadiem. Atsevišķās lojalitātes programmās vai konkursa nosacījumos var būt  paredzēta cita, augstāka, minimālā dalībnieku vecuma robeža. 

8.2. Ja mums būs pamatotas šaubas, ka apstrādājam to personu datus, kuras ir jaunākas,  nekā ir norādīts šajā daļā, mēs dzēsīsim šos personas datus no datu bāzēm. 

  1. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS 

9.1. Mēs periodiski varam mainīt šo Privātuma politiku, lai tā atspoguļotu, kā  apstrādājam Jūsu personas datus. 

9.2. Veicot ievērojamas izmaiņas, par to paziņosim interneta vietnē vai ar citiem  attiecīgiem saziņas līdzekļiem, piemēram, pa e-pastu, lai Jūs varētu pārskatīt šīs izmaiņas,  pirms turpināt izmantot mūsu interneta vietni. 

  1. KĀ SAZINĀTIES AR MUMS 

10.1. Mēs vienmēr vēlamies uzklausīt savu klientu atsauksmes, kā arī esam gatavi atbildēt  uz jautājumiem, kas varētu rasties. 

10.2. Nevilcinieties sazināties ar mums, ja: 

10.2.1. ir kādi jautājumi vai atsauksmes saistībā ar šo Privātuma politiku; 

10.2.2. vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot Jūsu personas datus; 

10.2.3. vēlaties izmantot Privātuma politikā norādītās savas tiesības vai iesniegt sūdzību. 

10.3. Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības amatpersonu pa e-pastu        constra@constra.lv 

Atjaunots: 19-06-2022