Drenāžas cauruļu savienojumi

€1,85

Drenāžas caurules un savienojumi ir paredzēti slēgta tipa ūdens noteces risinājumu izbūvei. Pielietojums slēgta lietus kanalizācijas un meliorācijas grāvju škērsojumu vietās ar ceļiem, drenāžas kolektoru izbūvei.