Ģeotekstili

€1,10

Materāls paredzēts grunts slāņu atdalīšanai un filtrēšanai neizjaucot gruntis. Izmanto uzbērumagrunts pamata slodžu pārdalīšanai, dubļu straumju plūsmu samazināšanai, zemes klātnes un krastu stabilizācijai, nogāžu nostiprināšanai. Materāla īpašības ir saistīas ar atdalīšanas, spēju pagarināties, aptverot nelīdzenumus un ūdens caurlaidības, jeb drenāžas funkcijas saglabāšanu. Biezākam materiālam ir augstākas nestspējas īpašības, bet sliktākas drenējošās īpašības. Pielietojums materālam var būt ļoti dažāds. To pamatā pielieto ceļa konstrukciju, brūģētu teritoriju un nogāžu būvniecībā, kā arī izmanto kā fasējamo materiālu un tehnoloģiski izmanto kā nosedzamo materiālu grīdu betonēšanā laikā, kad jāsaglabā mitrums.